Đơn giá thiết kế

  • Home
  • /
  • Đơn giá thiết kế

BẢNG GIÁ PHÍ THIẾT KẾ THEO PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

KIẾN TRÚC

180

.000vnđ/m2

NỘI THẤT

165~200

.000vnđ/m2

CẢNH QUAN

190

.000vnđ/m2

BẢNG GIÁ PHÍ THIẾT KẾ THEO PHONG CÁCH ĐƯƠNG ĐẠI

KIẾN TRÚC

180

.000vnđ/m2

NỘI THẤT

180~230

.000vnđ/m2

CẢNH QUAN

190

.000vnđ/m2

BẢNG GIÁ PHÍ THIẾT KẾ THEO PHONG CÁCH Á ĐÔNG

KIẾN TRÚC

180

.000vnđ/m2

NỘI THẤT

220~300

.000vnđ/m2

CẢNH QUAN

220

.000vnđ/m2

BẢNG GIÁ PHÍ THIẾT KẾ THEO PHONG CÁCH CỔ ĐIỂN & TÂN CỔ ĐIỂN

KIẾN TRÚC

200

.000vnđ/m2

NỘI THẤT

250~350

.000vnđ/m2

CẢNH QUAN

220

.000vnđ/m2